Korálky podle velikostí:

Produkty
Anketa
Rychlý kontakt

Napište nám:

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY elektronického obchodu

 

1.

Název e-shopu: www.Duperele.cz
Provozovatel: Petr Zlámal, fyzická osoba
Sídlo/Bydliště: Žermanice 60, 73937
IČ: 73108928
nejsme plátce DPH

Email firemní záležitosti, informace o zboží: duperele.cz/zavinac/centrum.cz
Email informace o objednávkách: objednavky.duperele/zavinac/centrum.cz

 


PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

 • prostřednictvím internetového obchodu - elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje - podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí
 • Minimální výše maloobchodního nákupu konečným spotřebitelem je 400,-Kč, u velkoobchodního odběratele nad 1000,-Kč. Super velkoobchodní odběr pak nad 50.000,-Kč, u toho jsou podmínky individuální.
 • veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
 • pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce, nebo je zákazník kontaktován prodejcem k upřesnění cen
 • vyhrazujeme si právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, některé chybějící či nepřesné údaje atp. ČASTO SE JEDNÁ O NESROVNALOSTI V POŠTOVNÉM, VĚNUJTE PROTO TOMUTO ZVÝŠENOU POZORNOST.
 • objednávky jsou vyřizovány obratem, vzhledem k množství objednávek je možné zpoždění, avšak všechny objednávky jsou vyřízeny v rozmezí do 15 ti pracovních dnů.
 • pakliže nemůžeme objednávku vyřídit budeme zákazníka kontaktovat, abych si ujednali další postup
 • dodání kompletní objednávky - požaduje-li zákazník dodání pouze kompletní objednávky, musí tak napsat do poznámky v objednávce. Neučini-li tak a bude některé z objednaného zboží nedostupné, bude objednávka automaticky bez dalšího odeslána bez tohoto nedostupného zboží.  V případě již uhrazené faktury předem bude dle domluvy zasláno jiné zboží či vystaven dobropis.

2.

STORNO OBJEDNÁVKY

 • bezplatné stornování objednávky je možné pouze do 2hodin od objednání

 • objednávku lze stornovat pouze písemně a to pouze v případě, že ještě nebyla dána do výroby, nebyla objednána u dodavatele, není připravena k expedici (není zařazena v expedičním plánu), nebo již nebyla expedována.

 • V případě nepřevzetí (odmítnutí) již expedované zásilky, budeme dodatečně refakturovat poštovné či přepravné (u přepravní služby je účtována doprava tam i zpět) a dále bude účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč a další nezbytné náklady spojené s úkonem, vyřízení objednávky (balné, manipulace, režijní náklady, např. telefonáty, pakliže vznikly) 

 • Storno poplatek bude účtován také v případě, že zákazník stornuje objednávku již vyrobených výrobků před odesláním. Fakturu na storno poplatek a dopravné zašleme zákazníkovi dodatečně. V případě neuhrazení této faktury, budou veškeré pokledávky  postoupeny k vymáhání společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Dlužník bude zaregistrován  v registru dlužníků. V případě domluvy o znovu zaslání balíku bude účtována pouze dlužná + nová doprava.     

 

3.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Kupující má dle  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek opotřebení (myšleno zboží bylo pouze vyzkoušeno), pokud možno ve vhodném přepravním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě do 14ti kalendářních dnů od převzetí zboží. V případě, že zákazník zasílá nejprve odstoupení od smlouvy, musí tak učinit poštou DOPORUČENĚ a následně zaslat bez zbytečného odkladu také zboží ve lhůtě do 14ti kalendářních dnů. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží výhradně bezhotovostně na účet v zákonné lhůtě do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Zboží které je poškozeno, jakkoliv upraveno, či jeví známky ne jednorázového používání nelze vrátit.

Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy: právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá, např. v případě smluv (citace zákona):

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Dle výše uvedeného § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  není možné vrátit jakoukoliv metráž (látky, stuhy, gumy  vše kde je nástřih z role). Látky je možné na základě předchozí domluvy vyměnit či vrátit pouze s akceptací srážky střižného (nástřih z role) 20% z celkové částky ceny látky. Dopravné se v tomto případě nevrací.

Metráž látek, stuh, a další produktů nastřižených na míru dle objednávky zákazníka - v případě vrácení totho zboží je účtován stornopoplatek ve výši 700,-kč, cena za nástřih látky z role ve výši 20% z ceny látky a manipulační poplatek ve výši 300,-kč za přípavu objednávky.

Skladné / neoprávněný pokus o odstoupení od smlouvy: v případě neopravněného vrácení zboží (po zákonné lhůtě) si dovolujeme účtovat skladné ve výši 50,-Kč/ den.

Nákup zboží na firmu (IČO) se řídí obchodním zákoníkem, kde možnost vrácení žádného zboží do 14dnů není možné.

 

4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury. Zboží je odesláno obratem po připsání peněz na účet.
 • platba dobírkou při dopravě přepravní službou či českou poštou
 •  

5.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

 

6.

Ochrana osobních údajů a GDPR

 

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost/Jméno a příjmení: Per Zlámal
Sídlo/Bydliště: Žermanice 60, 73937
IČ: 73108928
E-mail: duperele.cz/zavinac/centrum.cz
Kontaktní adresa: Žermanice 60, 73937

 1. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

 2.  Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

 3.  Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 4.  Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

 1. Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 1. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 2.  Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 1. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 2. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

 7.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 40
9 a násl.

Vybírejte podle barev!

Bílé korálky

Novinky na email

Kniha návštěv

Podělte se s osatními o zkušenosti s naším eshopem.

Autor:MyslikovjanaZuza
Datum:Dec 7, 2021
Město:Křoví
Dobrý den, děkuji za balíček. Neuvažujete o rozšíření nabídky o fimo hmoty? Respektive podle barev, abych si mohla koupit jen barvu kterou potřebuji?
Autor:Duperele tým
Datum:Dec 7, 2021
Dobrý den, prozatím nabízíme jeden druh fimo hmoty. Máme ji skladem v mnoha barvách, můžete si do objednávky napsat o jakou barvu máte zájem.
Autor:Malá Jana
Datum:Nov 23, 2021
Dobrý den, děkuji za balíček. Jsem ráda, že jste opět po covid karanténě zpět a budu se opět těšit na spolupráci. MalaJ Design
Autor:Sládková J.
Datum:Jan 24, 2021
Město:Brno
Dobrý den, moc děkuji za balíček, nový eshop funguje perfektně, filtrace zboží je suprová!
Autor:Duperele tým
Datum:Dec 7, 2021
Děkujeme za pochvalu, ještě to není ono, musíme ještě zlepšovat. S 12tisíci produkty je horší přehlednost, kterou stále upravujeme :)
Autor:Kateřina
Datum:Jan 19, 2021
Děkuji za balíček, těším se na nový vzhled eshopu :)
Autor:Martina
Datum:Jan 7, 2014
Máte hezký obchůdek. Jen mě mrzí, že nejde objednat zboží pod 400,-. Zcela jistě bych u vás vybrala, ale takhle budu muset nakupovat jinde.
Autor:Jitka
Datum:Jun 24, 2013
Město:Čížkov
Dobrý večer, jsem zmatená z cen minerálních kabošonů např. u Ametystu 10 mm máte běžnou cenu o třicet korun nižší než je vaše cena. Je to tak správně ? Děkuji
Autor:Jarka
Datum:Nov 26, 2012
Město:Praha
Dobrý den, marně scháním jezdce k zipu. Našla jsem u vás. Vyřizujete také drobné objednávky, tj. 4 ks jezdce v ceně 21,- Kč - jak počítáte dopravu (vešlo by se do obálky). V místě bydliště toto zboží nevedou. Děkuji
Autor:Twiggina
Datum:Aug 23, 2012
Město:České Budějovice
Zdravím :) dnes jsem vás objevila a už tu brouzdám víc jak tři hodiny. Škoda, že za pár dní odjíždím do zahraničí, ale jak se vrátím tak přiběhnu nakupovat. Jen si nejsem jista, zda to moje peněženka dokáže vydržet. :))) Přeji hodně spokojených zákazníků a v řijnu nashledanou Rů Vernerová - Twiggina
Autor:Martina Salkini
Datum:Apr 30, 2012
Město:Liberec
Dobrý den. Moc hezký obchod, jen se nikde nemůžu dočíst o dopravě. Jaké účtujete poštovné, prosím. Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. M.Salkini
Autor:Markéta Zátopková
Datum:Mar 31, 2012
Město:Jindřichův Hradec
Dobrý den,děkuji moc za rychle vyřízenou objednávku (přes Fler) přišla v pořádku a dáreček velice potěšil. Těším se na další nákup:)
Autor:Petra
Datum:Mar 2, 2012
Město:Příbram
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda budete v blízké době nabízet 3mm organzové stuhy?
Autor:Zirková Světlana
Datum:Feb 18, 2012
Město:Zruč n. S.
Děkuji za balíček a dáreček navíc, potěšil. určitě se brzy zase na vás obrátím.
Autor:Jana Podlecká
Datum:Feb 14, 2012
Město:Jaroměř
Dobrý den, velmi děkuji za spěšné doručení balíčku, jsem ráda, že jste stihla vytvořit šperky na jarmark. jsem nadšená z vašich minerálů a bronzových komponentů. Přeji mnoho úspěchů. J.